2021 YILI İÇİN BUZAĞI/MALAK VE DİŞİ MANDA DESTEKLEMESİ BAŞVURULARI BAŞLADI

2021 YILI İÇİN BUZAĞI/MALAK VE DİŞİ MANDA DESTEKLEMESİ BAŞVURULARI BAŞLADI

2021/43 sayılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği kapsamında yürütülen 2021 yılı 1. Dönem buzağı ve malak desteklemesi ile 2021 yılı dişi manda desteklemesi başvuruları başladı. Başvurular…

Buzağı desteklemesinden; 120 gün yaşamış ve programlı aşıları tamamlanmış olan, Türkvet ile E-ıslah veri tabanlarında doğdukları işletme numarası, cinsiyet, ana kulak numarası ve doğum tarihleri kayıtlı 2021 yılı doğumlu buzağılar faydalandırılacaktır.

Buzağı desteklemesinden yararlanmak için, soykütüğüne kayıtlı yetiştiriciler Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla, diğer örgütlere üye/ortak yetiştiriciler örgütleri kanalıyla herhangi bir çiftçi örgütüne üye/ortak olmayan yetiştiriciler ise ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapacaktır.

Yetiştirici/üretici örgütleri, kendilerinde başvuru dilekçesi bulunan üyelerinin başvurularından sorumludur. Bir yetiştirici/üretici örgütüne üye olan yetiştiriciler, dilekçe ile üyesi bulundukları yetiştirici/üretici örgütüne başvuru yapmak zorundadır. Yetiştirici/üretici örgütleri, her ne sebeple olursa olsun üyesinin yazılı destekleme başvurusunu geri çeviremez. Üyesinin destekleme başvuru dilekçesi bulunmayan yetiştirici/üretici örgütleri, bu üyeleri adına başvuru yapamazlar.

Destekleme buzağının doğduğu işletmeye ödenecek olup, doğduğu işletmede 120 günü tamamlama ve yaşama şartı aranmaktadır. 1. dönem desteklemeye müracaat eden yetiştiricilerin, 2. dönem için ayrıca başvuru yapmalarına gerek yoktur. Bir defa yapılan müracaat, sonraki dönem destekleme başvuruları için geçerli olmaktadır. 1. döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2022-15 Haziran 2022 tarihleri arasında 2021 yılı 2. Dönem buzağı desteklemesine başvurma imkanları bulunmaktadır.

Buzağıların analarında, ilkine buzağılama yaşı 510-810 gün arasında veya destekleme kapsamındaki buzağılaması ile bir önceki buzağılaması arasındaki süre 235-450 gün olmalıdır.

Tebliğe göre buzağıların küpeletilmesi, TÜRKVET ve e-ıslah kayıt sistemlerine kaydettirilmesi, programlı aşılarının yaptırılması ve işletme bilgileri ile desteklemeye esas verilerin kayıt sistemlerinde güncellenmesinden yetiştiriciler sorumlu olacaktır.

İşletmede, destekleme şartlarını sağlayan buzağı sayısına göre kademeli olarak, buzağı başına oluşan toplam destekleme tutarının 1-20 başa kadar tamamı, 21-100 başa kadar % 75’i, 101-500 başa kadar % 50’si ödenir. Kademeli ödemede, işletmenin destekleme tutarı, en yüksek miktarda destekleme tutarına sahip buzağılardan başlayarak hesaplanır. İkinci dönemde, birinci dönemde destek alan buzağı sayısı da dikkate alınarak ödeme yapılır.

Başvuruda bulunacak yetiştiricilerin kendi çiftçi örgütleriyle veya ilçe müdürlükleri ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

Malak desteklemesinden; 2021 yılı içerisinde doğmuş, küpelenerek doğduğu işletme üzerinden TÜRKVET’e kaydedilmiş ve bu işletmede en az 120 gün süreyle yaşamış,  programlı aşıları  yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş malaklar yararlanacaktır. Birinci dönemde başvuru yapamayanlar ikinci dönemde 1/7/2022-1/8/2022 tarihleri arasında başvuru yapabilecektir. 1. Dönem başvurular 31.12.2021 tarihine kadar ilçe müdürlüklerine yapılacaktır.

Dişi Manda desteklemesinden; doğum tarihi 1/1/2021 tarihinden önce olan, 31/12/2021 tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı ve işletmeye geliş tarihi, 1/10/2021 tarihinden önce olan mandalar faydalanacaktır. Başvurular 31.12.2021 tarihine kadar ilçe müdürlüklerine yapılacaktır.

Hayvancılık desteklemeleri konusunda daha ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticilerimiz; Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerimize başvurabilirler.

 

·         2021 YILI DESTEK MİKTARLARI

S.NO

DESTEK ÇEŞİDİ

MİKTARI (TL/BAŞ)

1

4 Ay Ve Üzeri Buzağı

370

2

Soykütüğüne Kayıtlı Buzağı

İLAVE

 (BAKANLIKÇA BELİRLENİR)

3

Döl Kontrolü Kapsamındaki Boğa Sperması İle Tohumlama Sonucu Doğan Buzağı

İLAVE 50

4

Etçi veya kombine ırk boğaların sperması ile suni tohumlama sonucu doğan veya bu ırkların Bakanlıktan izinli tabii tohumlama boğalarının tohumlamasından doğan buzağılara

600

5

Anaç Manda

250

6

Malak

250