2022/247 TLMT. TAŞINMAZIN İLANI

2022/247 TLMT. TAŞINMAZIN İLANI

BASIN NO 1795515

T.C.
ÇAL İCRA DAİRESİ

 

2022/247 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/247 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Denizli İl, Bekilli İlçe, SIRIKLI Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 188 Ada, 2 Parsel, Ahmet Yılmazın tam hisseli olarak maliki olduğu taşınmaz Bekilli ilçesi Sırıklı mahallesi köyiçi mevkiindedir. Denizli ili Bekilli ilçesi Sırıklı mahallesi 188 ada 2 no.lu parsel 600.00 m² lik alana sahip olup tapu kaydında arsa vasfındadır.188 ada 2 nolu parsel, Denizli ili Bekilli ilçesi Sırıklı mahallesi, köyiçi mevkiinde olup 600.00 m² lik alana sahiptir. Tapu kaydında arsa vasfındadır. Üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Parsel, 18. Madde uygulaması görmüş olup imar parselidir.Mahallinde yapılan araştırmalar ve parselin imar durumu, geometrik şekli, alanı vb. kıymetine tesir edecek tüm özellikleri göz ününe alınarak, hakkaniyet ve nesafet kuralları dahilinde metrekare birim değeri 250,00 TL/m² olarak belirlenmiştir.600,00 m² x 250,00TL = 150.000,00 TL. olarak tespit edilmiştir. Ahmet YILMAZ adına kayıtlı 188 ada 2 parsel rapor tarihi itibarı ile 150.000,00TL. olarak değerlenmiştir. Ahmet YILMAZ hissesi tam olacak şekildedir. Taşınmaz arsa vasfında olması nedeni ile KDV oranı % 18 dir.
Adresi : Denizli İli Bekilli İlçesi Sırıklı Mah. 188 Ada 2 Parsel Köyiçi Mevki 600 M2 Arsa Bekilli / DENİZLİ
Yüzölçümü : 600 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2023 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2023 - 13:30
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 13:30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/06/2023 - 13:30
13/03/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.