Biçer Karaca, “Kırtasiye ve kıyafette KDV yüzde 1 olsun”

Biçer Karaca, “Kırtasiye ve kıyafette KDV yüzde 1 olsun”

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, KDV Kanunu’nda değişiklik yapılarak kırtasiye ve giyim malzemelerinden alınan yüzde 10’luk KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi için kanun teklifi verdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nda değişiklik yapılarak kırtasiye ve giyim malzemelerinden alınan yüzde 10’luk KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi için TBMM Başkanlığı’na kanun teklifi verdi. Anayasa’nın 42’nci maddesine göre kimsenin eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamayacağının altını çizen Biçer Karaca, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: Sosyal devletin en önemli ilkelerinden biri olan parasız eğitim ilkesinin yerine eğitimin ticarileştirilmesi, eğitime engellerin artması dar gelirli aileler için ekonomik sosyal hak ihlalleriyle günden güne zorlaşması, okul masraflarının karşılanamaması ve derin yoksulluk nedeniyle baş başa bırakılmaktadır. 2023 Bütçe görüşmelerinde dönemin Milli Eğitim Bakanı, ilkokullarda 11 bin 654, ortaokullarda 28 bin 421, liselerde 240 bin 668, toplamda ise 280 bin 743 öğrencinin eğitim sisteminde bulunmadığı, kayıt dışı olduğunu açıklamıştır. 6-18 yaş grubu için zorunlu eğitim uygulayan bir ülkede bir çocuğun sistemin dışında kalması kabul edilemez iken toplamda okulda olması gereken 280 bin 743 çocuk eğitim hakkından mahrum bırakılmaktadır. Okula devam eden öğrencilerin en temel gereksinimlerini kırtasiye ile giyim ve gıda oluşturuyor. Kamunun kaynaklarından kaç öğrenciye kırtasiye yardımı yapıldığı ise kamuoyu ile paylaşılmıyor. Ülke genelinde iğneden ipliğe her mal ve hizmette artan enflasyon oranlarından, kırtasiye ve giyim ürünleri de geçen yıla göre resmi rakamların üzerinde artış gösteriyor. KDV ve diğer dolaylı vergilerin gündemde daha fazla yer bulması, alım gücünün düşmesi ve ekonomik krizin toplumun geneline yayılması ile doğrudan ilintilidir. Ekonomik kriz nedeniyle alım gücünün düşmesinin yanında, özellikle dar gelirli aileler oldukça zorlu ekonomik koşullar arasında çocuklarını okula gönderirken zorlanmakta, okullaşma oranları artıyor gibi görünse de eğitim hakkından mahrum bırakılan çocuk sayısı güne artmaya devam etmektedir.