Biçer Karaca, ‘Okullarda bir öğün beslenme için harekete geçin’

Biçer Karaca, ‘Okullarda bir öğün beslenme için harekete geçin’

TBMM Başkanvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca: “Okullarda bir öğün beslenme programı hayata geçirmeliyiz, Dünya Okul Yemekleri Koalisyonuna dahil olmalıyız.”

TBMM Başkanvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca; 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yaptığı açıklamada okullarda bir öğün beslenme için harekete geçme çağrısını paylaştı. “Dünyada 90 ülkenin ve uluslararası örgütlerin, akademik kurumların, vakıfların bulunduğu 101 destekçi partnerin oluşturduğu Okul Yemekleri Koalisyonuna neden Türkiye Cumhuriyeti olarak dahil olmuyoruz?” diye soran TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, 724 milyon ilkokul öğrencisini 2020 yılına kadar sağlıklı yemeğe kavuşturma hedefiyle kurulan bu ağa dahil olmayı ve beslenme hakkına erişmeyi bizim ülkemizin çocukları hak ediyor.” dedi. Devreden yoksulluk, kronik yoksulluk, çocuk yoksulluğu gibi yoksulluk türleri üzerine yapılan çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyetin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük önem verdiği bir bayram hediye ettiği çocuklar için açlığı ve yoksulluğu reva gören bir anlayışı kabul edemeyiz. Biz yetişkinler kuşaklararası yoksulluğu sonlandıracak, çocuklara sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını sunacak bir dünyayı yaratmakla yükümlüyüz.” dedi. 

Çocuklarımıza dokunalım

TÜRK-İŞ’in Ekim 2023 Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasındaki verilere göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı son bir yılda yüzde 84,37 artmıştır. 4-6 Yaş grubu çocuklar için artış yüzde 83,47, 15-19 yaş grubu için ise yüzde 83,55 olmuştur. 2018-2021 verilerine göre 0-17 yaş grubu yoksulluğunda Türkiye OECD ülkeleri arasında 2. sırada yer almaktadır. Derin Yoksulluk Ağı’nın politika yapıcılara bu anlamda adım atma çağrısına TBMM olarak karşılık vermemiz gerekiyor” diyen Gülizar Biçer Karaca tespit ve önerilerin acil adım atmayı gerektirdiğini dile getirdi: “Aralarında WHO, WFP, UNESCO, UNICEF’in de bulunduğu 84 kuruluşun imzaladıkları destek beyanında aşağıdaki taahhütlerde bulunmuşlardır: “Özellikle yoksulluk ve iklim değişikliği karşısında en kırılgan durumda olan ülkelerde, entegre okul yemeği programlarına kaydolan çocukların bu programlara erişimini yeniden sağlamak ve zaten programları olmayan ülkelere ulaşmak için ulusal planlar geliştirmeleri ve uygulamaları konusunda hükümetleri desteklemek, programların kalitesini güçlendirmek suretiyle işbirliğine dayalı bir şekilde yaklaşımlar geliştirmek, bir araştırma konsorsiyumu, sürdürülebilir bir finansman girişimi ve en iyi uygulamalar ve izleme ile ilgili girişimler de dahil olmak üzere koalisyonun girişimlerinin oluşturulmasını ve çalışmalarını desteklemek ve bu hedefleri gerçekleştirmek için sektörel, bölgesel, ulusal ve ulus-altı düzeylerde tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışmak.” Dedi 

Çocuklara yaşanabilir bir ortam kuralım

Gülizar Biçer Karaca; TBMM Başkanı ve TBMM'deki tüm siyasi partilerin milletvekillerine uluslararası ağa dahil olma mesajını paylaştı: “Gelin hep birlikte, çocuklar için ve çocuklarla birlikte daha yaşanabilir bir ortam inşa edelim. İşbirliği içinde, sorumlu yetişkinler ve politikacılar olarak üzerimize düşeni yapalım. Çocuklar için 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, Cumhuriyetin 100. yıldönümüne yakışır bir adım atarak okullarda çocuklar için bir öğün beslenme programını hayata geçirelim. Hiçbir çocuğun yatağa aç gitmediği bir Türkiye mümkün. Hiçbir çocuğun geride kalmadığı bir Türkiye mümkün.”