GESİFED Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dernek Başkanları, Denizli Basın Mensupları ile bir araya geldi.

GESİFED Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dernek Başkanları, Denizli Basın Mensupları ile bir araya geldi.

Bu buluşmada, GESİFED Başkanı Oktay Mersin göreve geldikleri bir sene içerisinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Başkan Mersin;

“GESİFED Denizli, Muğla, Aydın illerini kapsayan girişim ve iş dünyası derneklerini bir araya getirmektedir. 

Üç ilimizden toplamda 1.600'ün üzerinde üye sayısına sahip 13 Sivil Toplum kuruluşunun çatı örgütüdür. Aydın’dan 6, Muğla’dan 2, Denizli’den 4 üye derneğimiz bulunmaktadır, birde İstanbul’dan TÜSİAD üyemizdir. Bugün burada Denizli’den olan üyelerimiz ile birlikteyiz. Basın ile Buluşma Toplantılarının devamını Aydın ve Muğla’da da organize etmeyi planlıyoruz. Bizler 2021 senesi Nisan ayında göreve geldik. İlk hedefimiz bölgede daha aktif olabilmek adına üye sayımız arttırmak oldu, bunu da başardık. Bünyemize 3 yeni dernek dahil ettik. Diğer hedeflerimizi hayata geçirebilmek adına komisyonlar kurduk. 

Ege Hikayesi Komisyonumuz ile; bölgede sosyal, kültürel, doğal, tarihi ve ekonomik alanda gelişimi - değişimi artırmayı, yurtiçi ve yurtdışında bu bölgenin değerini üst düzeye çıkarmayı planlayan GESİFED Ege Hikayesi Projesinin devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz.

Girişim Sermayesi Ekosisteminin tanıtılması adına önemli katkılar koymayı hedefliyoruz. Çünkü bu trendin dünyanın gözdesi olduğunu düşünüyoruz. Dünyaya ayak uyduracaksak artık Teknolojiyi ve Bilişimi göz ardı etmemiz mümkün değil. Bu sebeple Teknoloji ve Girişim Sermayesi komisyonumuzu kurduk. 

  Yine aldığımız karara göre her sene farklı bir ilimizde ekonomi zirvesi düzenlemeyi planlıyoruz. Bu zirvelerde hem ekonominin nabzını tutmayı hem de toplanacağımız ildeki turizm dahil tüm yatırım imkanlarını araştırılarak yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. 

Çalışmalarımızı her zaman akademik alt yapıya da dayandırmak istemekteyiz. Bu nedenle üç ilimizin üniversiteleri ile işbirliği protokolleri yapmaya başladık ve bir komisyon kurduk. İlk protokolümüzü Pamukkale Üniversitesi ile imzaladık. 

Bölgeye ve ülkeye katkı koyacak üyeler arasında ticaretin arttırılmasına ve gerekliliğine inanıyoruz. Bu nedenle her ilimizden üyelerimizin oluşturduğu Ticaretin Geliştirilmesi komisyonu bu konuyla ilgili üyeleri bilgilendirmek ve projeler üretmek için çalışmalara başladı. 

İlerleyen günlerde üye aidiyetlerinin artırılması, kurumsallaşma adımlarıyla birlikte daha güçlü bir GESİFED'in bilinilirlik çalışmalarına önem verilmesi, mentörlük rolünün güçlendirilmesi, federasyon içi üyeler arası ve federasyon dışı aktörlerle iletişimlerin geliştirilmesi, yaratılan katma değerlerin kayıt altına alınarak bölge genelinde veri kaynağı haline gelmek odağımız olacaktır. Dönemimizde özellikle odak noktalarımızın ve stratejik amaçlarımızın bölge kalkınmasındaki yaratacağı farklılığın farkında olarak "Bölgemizde Gelecek GESİFED İle Şekillenecek" diyerek temamızı sürdürülebilir projelerle hayata geçirerek yaşatacağız.

Son olarak Benim de Başkan Yardımcılığı görevini yürüttüğüm TÜRKONFED’den bahsetmek isterim. GESİFED; Bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu olan Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) üyesidir. TÜRKONFED, Türkiye’nin her bölgesine yayılmış etkin üye yapısı ve sayısı ile Türkiye’nin en büyük iş dünyası örgütleri içinde yer almaktadır. TÜRKONFED; gücünü ve etkinliğini, iş insanlarının üye olduğu federasyon ve derneklerinden alarak çatısı altında 26 bölgesel, 4 sektörel olmak üzere 30 federasyon, 285 dernek üzerinden 40 bine yakın şirket bulundurmaktadır.

TÜRKONFED federasyonlarına bağlı her bir derneğin, kendi bölgesinde yarattığı katma değerin toplamı olarak, kurumlar vergisinin yüzde 86’sını karşılayarak, Türkiye dış ticaretinin yüzde 83’ünü gerçekleştirerek, tarım ve kamu dışı kayıtlı istihdamın yüzde 55’ini sağlayarak, 7 milyon kişiye istihdam alanı sağlayarak Türkiye ekonomisine artı değer yaratmaktadır. “ dedi.

Başkanın açılış konuşmasının ardından yönetim kurulu üyeleri kendilerini tanıttı ve sektörlerine dair bilgiler paylaştı. Son olarak gündeme dair görüş alış verişinde bulunuldu.