İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkileri

İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretim Üzerindeki Etkileri

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen ve PAÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan KARAHAN'ın konuşmacı olarak katıldığı "İklim Değişikliği ve Tarımsal Üretim…

Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürümüz Yılmaz ERKAYA, Denizli Ziraat Odası Başkanı Hamdi GEMİCİ, Şube ve İlçe Müdürleri, İlçe Ziraat Odaları Başkanları, Sulama Birliği Başkanları, İl/İlçe Müdürlüğü ve DSİ teknik personelleri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İl Müdürü Yılmaz ERKAYA; Tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisinde temel amaç; Kamuoyunun bilinç düzeyini artırarak tüm paydaşların sürece dahil edilmesiyle arz ve talep yönetimini de dikkate alarak, çevresel açıdan sürdürülebilir tarımsal su kullanım planlaması ile kuraklığın yaşanmadığı dönemlerde ileriye dönük gerekli bütün tedbirlerin alınması; kriz dönemlerinde ise, etkin bir mücadele programını uygulayarak kuraklığın etkilerinin asgari düzeyde kalmasını sağlamaktır. Bu toplantı ile sektörün sorunlarını tartışıp çözüm önerileri geliştirmeye çalışacağız dedi.

PAÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan KARAHAN tarafından iklim değişikliği ve tarımsal üretim üzerindeki etkileri, neler yapılması gerektiği ve alınması gereken önlemler hakkında sunum yapıldı.

Sıcaklık değişimlerinin tarım sektörü üzerinde olumsuz etkide bulunduğu ile ilgili elde edilen bulgular, iklim değişikliğinin tarım sektörü üzerindeki etkisinin negatif yönde olduğunu destekler niteliktedir. İklim değişikliklerine bağlı olarak atmosferin giderek ısınması sonucu, ekstrem hava olaylarının sayı ve sıklığının artması tarım üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Bu etkiler gıda güvenliği, kalkınma ve uluslar arası ticaret konularında ortaya çıkmaktadır. İklim değişikliği ve bunun tarım üzerindeki etkilerine karşı mücadelede, uluslar arası iklim çevrelerince birlikte uygulanan azaltım ve uyum politikaları yürütülmektedir.

Yapılan sunumların ardından katılımcılar tarafından yöneltilen sorular cevaplandırıldı.