Kandaki  Yüksek Yağ Oranı Aort Yırtılmasına Neden Oluyor

Kandaki  Yüksek Yağ Oranı Aort Yırtılmasına Neden Oluyor

Düzenli Beslenmeye Dikkat

Kandaki  Yüksek Yağ Oranı Aort Yırtılmasına Neden Oluyor

Dislipidemi/ hiperlipidemi, Kolesterol yüksekliği; kanda yüksek

yağ oranı demektir. Diğer bir deyişle kandaki çeşitli yağların

olması gerekenden yüksek düzeyde olması durumudur. Total

Kolesterol değerinin sağlıklı hiçbir hastalığı olmayan bireylerde

200-239 mg/dl, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolün

ise 130-160 mg/dl olması hiperlipidemi açısından sınırda

yüksek değerler olarak tanımlanmaktadır. Kolesterol yüksekliği

genellikle belirti göstermeyen sinsi bir hastalıktır.

Aort anevrizması ise, sol kalpten çıkan ve aort adı verilen

atardamarda bölgesel genişleme olması sonucu damarda

balonlaşma olması durumudur. Aort damarı vücuttaki en büyük

atardamardır. Bu damar yırtıldığı anda iç kanama olur ve

dolaşım sistemi boşalır. Tansiyon hızlı bir şekilde düşer ve

tedaviye kolay kolay yanıt vermez. Rüptüre olmuş (yani yırtılmış

veya çatlamış) bir aort anevrizması olan hastaların yarısı

hastaneye ulaşamadan hayatını kaybetmektedir. Aort

anevrizması için en önemli risk faktörleri; ileri yaş, ateroskleroz

(damar kireçlenmesi/damar sertliği), hipertansiyon, kanda

yüksek yağ oranı (Dislipidemi/ hiperlipidemi, Kolesterol

yüksekliği), kronik sigara içiciliği, doğuştan biküspit aort kapak

anomalisi, iltihabi damar hastalıklarıdır (Behçet hastalığı,

vaskülitler). Bu risk faktörlerinden biri olan kanda yüksek yağ

oranı toplum açısından çok önemlidir. Kanda yağ oranı

yüksekliği kontrol altına alınmazsa damar endotel tabakasını

kaplamaya başlar ve zamanla yağ birikimi oluşur. Bu yağ

birikimleri damar iç yüzeyinin bütünlüğünü bozar ve kan akışını

engellemeye ve girdap akıma neden olur. Bu da damar

duvarında iltihaplanmaya yol açarak damar duvarının

zayıflamasına ve balonlaşmasına zemin hazırlar. Genellikle

‘’kanda yüksek yağ oranı damar tıkanıklığına neden olur’’ diye

bilinmekte fakat aynı zamanda ‘’kanda yüksek yağ oranı aort

anevrizması ve aort diseksiyonuna’’ da neden olmaktadır. Yani

Dislipidemi/ hiperlipidemi, Kolesterol yüksekliği (kanda yüksek

yağ oranı) dediğimiz durum hem damar sertliği hem de damar

 

balonlaşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle damar

sağlığımız için kanda yüksek yağ oranımıza mutlaka baktırmalı

ve değer yüksek çıkarsa da önce diyetimizi düzenlemeli, diyetle

düzelmiyorsa uzman gözetiminde ilaç tedavisine geçmeliyiz.