MAHALLE HALKI KARARLI!

MAHALLE HALKI KARARLI!

Denizli’de Adalet Mahallesinde 10053 sokakta bulunan 348 ada 1 parseldeki koruluk yeşil alandan çıkarılıp ticari alana çevrilmesinden bu yana mücadele eden Adalet Mahallesi sakinleri pes etmemekte…

Ağaçların kesimini engelleyemeseler de kamulaştırılarak yeniden halkın kullanımına açılmasını talep ediyorlar. Yaklaşık on yıllık mücadelede ağaçları kesmekten kurtaramadılar ama kamulaştırılırsa kendileri yeniden ağaçlandıracaklarını belirtiyorlar.

Mahalle sakinleri kamulaştırma taleplerini içeren imza kampanyasında topladıkları imzaları Büyükşehir ve Merkezefendi Belediye Başkanlarına götürmeden önce bir basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasını mahalle sakinleri adına Hasan Durdu okudu. Durdu şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi önünde bulunduğumuz 348 ada 1 nolu parsel Bereketli Belediyesi zamanında yeşil alan olarak ayrılmış ve kitle örgütleri ve vatandaşların katkıları ile ağaçlandırılmıştır. Sonradan ticari alan çevrilip satılmış, içinde bulunan ağaçlar 1 Haziran ve 17 Eylül tarihlerinde acımasızca kesilmiştir.

KAMULAŞTIRMA TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Bizler bu süreçte Valilik ve Büyükşehir Belediyesine dilekçe vererek bu yerin kamulaştırılarak yeniden halka kazandırılmasını istedik. Büyükşehir Belediyesi dilekçemize verdiği yanıtta kamulaştırma yetkisinin arsanın bulunduğu ilçe belediyesinin yetkisinde söyledi. Bunun üzerine Merkezefendi Belediyesine dilekçe verdik. Merkezefendi Belediyesi de dilekçelerimize verdiği yanıtta kamulaştırma sürecinde plan değişikliği yetkisinin Büyükşehir Belediyesinde olduğunu söyledi. Yeşil alan iken ticari alana çevrilip satılan ve içindeki bütün ağaçların kesildiği bu parselin kamulaştırılarak halka kazandırılması talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Bizim kimsenin arazisinde gözümüz yok. Bizler yeşil alanken ticari alana çevrilip satılan yerin kamu yararı gözetilerek yeniden yeşil alana dönüşmesini istiyoruz. Bütün dünyanın yeşile, çevreye büyük önem verdiği, doğayı korumak için büyük çaba sarf ettiği günümüzde, yeşil alanın ortadan kaldırılıp ağaç katliamı yapılmasını ve yetkililerin buna sessiz kalmalarını üzüntü ile izliyoruz. Yetkililerin bir araya gelerek yapılan bu büyük hatadan vazgeçip satılan bu araziyi ivedililikle kamulaştırıp yeşil alana dönüştürülmesini bekliyoruz. Bu ümidimizi kaybetmiş değiliz. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan’a ve Merkezefendi Belediye Başkanı Sayın Şeniz Doğan’a sesleniyoruz: “Lütfen kamulaştırma talebimiz konusunda topu birbirinize atmayı bırakın, bir araya gelip sorunu çözün. Halkın olan yeşil alanı tekrar halka kazandırın”

Konunun takipçisi olacağımızı, sonuç alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Mahalle sakinleri açıklamanın ardından topluca dilekçeleri vermek için Büyükşehir ve Merkezefendi Belediyelerine gittiler.