Profesör Dr. Mustafa KARATAŞ Çardak’lı Vatandaşlar ile biraraya geldi

Profesör Dr. Mustafa KARATAŞ Çardak’lı Vatandaşlar ile biraraya geldi

Çardak'ta “Mübarek Üç Aylar ve Şehitlerimizi Anma Gecesi” düzenlendi

Çardak Belediye Konferans Salonunda 26 Şubat 2022 saat: 19.30’da Hambat’lılar ile biraraya geldi. Profesör Dr Mustafa KARATAŞ’ın hoş sohbeti Hambatlılar’da duygu dolu anlar yaşattı. 
Programda Mübarek üç aylar ve Şehitleri anma gecesinde Prof. Dr. Mustafa KARATAŞ konferansı gerçekleşti. Kuranı kerim tilaveti  şehitlerin ruhlarına hediye edildi. 

 

Çardak Belediye Başkanı Hüsnü Yılmaz:
Rahmet, bereket ve manevi yenilenme mevsimi olan Üç Aylar’ın Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın güzel sohbetiyle işlendiği ve kahraman şehitlerimizin ruhlarına hediye eylediğimiz Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla birlikte “Mübarek Üç Aylar ve Şehitlerimizi Anma Gecesi” programımızı vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleştirdik dedi.

 

MİRAÇ NEDİR?
Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi’râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir.

BU GECEDE HZ. MUHAMMET ALLAH KATINA ÇIKTI

Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi’rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi’rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.
MİRAÇ OLAYI NEDİR?
İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi’rac hadisesi iki safhada meydana gelmiştir.
Resûl-i Ekrem’in bir gece Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya yaptığı yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi’rac denilmiştir. Literatürdeki bu ayırım her iki terimin naslarda zikredilmesinden ileri gelmektedir. Sery (geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapma) kökünden türeyen isrâ’ Kur’an’da mâzi sîgasıyla yer almış ve sûreye ad olmuştur.
Buna göre Allah, kudretinin işaretlerini göstermek için kuluna (Hz. Peygamber) Mescid-i Harâm’dan çevresi mübarek kılınan Mescid-i Aksâ’ya geceleyin bir seyahat yaptırmıştır (el-İsrâ 17/1). Mi’rac kelimesi Kur’an’da geçmemekle birlikte çoğul şekli olan meâric “yükselme dereceleri” mânasında Allah’a nisbet edilmiştir (el-Meâric 70/3). Ayrıca “merdiven” anlamında meâric bir âyette ve urûc kökünden türemiş fiiller çeşitli âyetlerde yer almaktadır (M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “ʿarc” md.) 

O MUHTEŞEM GECEYE KUR’AN TİLAVETİ İLE BAŞLANDI

 

Kur’anı kerim tilavetiyle bir biri ardına dizilen ayetlerin anlamlı gecede okunması, geceye gelen misafirlerin adeta kulaklarının pasını sildi, kalblerine bir sevgi seli nüksetti, yanaklardan istemsiz düşen damlalar boğazlarda düğümlendi.