Rektör Kızıltoprak: "Hedefimiz, uluslararası düzeyde tanınan ve saygın bir üniversite olmak"

Rektör Kızıltoprak: "Hedefimiz, uluslararası düzeyde tanınan ve saygın bir üniversite olmak"

Rektör Kızıltoprak: "Hedefimiz, uluslararası düzeyde tanınan ve saygın bir üniversite olmak"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, görev süresinin 100 gününü değerlendirdi.
Basın mensuplarıyla kahvaltına bir araya gelen Kızıltoprak, "Üniversite olarak, eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uluslararası düzeyde rekabetçi, öncü ve saygın bir üniversite olma vizyonunu taşıyoruz. Bu vizyon, üniversitemizin mevcut misyonunu güçlendirmek ve gelecekteki hedeflerimizi yansıtmak adına önemli bir role sahiptir" dedi.
Kendilerine bir çok yeni hedefler belirlediklerini ifade eden Kızıltoprak, "Eğitim kalitesini ve verimliliğini daha da artırmak istiyoruz. Öğrencilerimiz akademik, sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek güçlü bir eğitim programına sahip olmalıdır.
Üniversitemizin ortaya koyduğu program çerçevesinde eleştirel düşünme, problem çözme ve oluşturucu düşünme gibi temel becerilerin geliştirilmesini sağlanacaktır. Araştırma kapasitesini ve üretkenliğini artırmak istiyoruz. Üniversitemiz, araştırma alanında liderlik rolü üstlenmek adına araştırma kapasitesini ve üretkenliğini arttırmayı hedeflenmektedir.Bu hedef doğrultusunda Üniversitemiz araştırmacıları teşvik eden araştırmaya uygun bir ortam oluşturma, onlara gerekli kaynakları sağlama ve araştırma sonuçlarını daha fazla kişiye ulaştırabilme gayreti içerisinde olacaktır. Topluma hizmet faaliyetlerini daha da genişletmek istiyoruz.Üniversitemiz, toplumun beklentilerini karşılamak ve iç içe olduğu topluma daha fazla fayda sağlayabilmek amacıyla topluma hizmet faaliyetlerini genişletecektir. Yerel topluluklarla kurulan iş birlikleri arttırılarak toplumun sorunlarına çözümler üretilecek ve katma değeri yüksek eğitim programları açılacaktır" diye konuştu.

"Bilimsel araştırma ve topluma hizmet sorumluluğumuz var"
Sanayi üniversite işbirliğini önem verdiklerini dile getiren Kızıltoprak, "Biliyoruz ki üniversitelerin başarısının mimarı sahip oldukları insan kaynağının kalitesidir. Güçlü akademik ve idari kadrolar ile topluma hizmet kalitesi artacaktır Bu amaç doğrultusunda kalifiye personel istihdam etmek için gayret gösterilecek insana yatırım yapılacaktır. Fiziksel altyapının geliştirilmesi ve modernize edilmesi. Mevcut Araştırma kapasitemizi arttırmaya yönelik araştırma laboratuvarları, kütüphaneler, bilgisayar laboratuvarları gibi altyapı tesislerine yenileri kazandırılarak mevcut olanlar imkanlarımız dahilinde modernize edilecektir.Üniversite sanayi işbirliklerinin arttırılmasını istiyoruz. Yenilikçilik ve ekonomik büyümede kilit rol oynayan üniversite sanayi iş birliklerinin arttırılmasının sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması. Bilgi paylaşımı, teknoloji transferi ve sektörel beklentilere yönelik destekleyici paydaş olma rolünün geliştirilmesi sayesinde kazan kazan ilişkilerin kurulması Üniversitemizin araştırma üretkenliğini arttıracaktır. Uluslararası işbirliğini geliştirmek hedefimiz. Uluslararası üniversiteler ve kuruluşlarla iş birliğimizi artırmak adına çaba sarf edilecektir. Öğrenci ve öğretim elemanı değişim programları ile ortak araştırma projelerini arttırma çalışmaları hızlandırılacaktır. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, bu hedeflere ve stratejilere odaklanarak, eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış, rekabetçi, öncü ve saygın bir üniversite haline gelebilir. Ortaya Koyulan vizyon, üniversitemizin 'Bilimsel araştırma ve topluma hizmet sorumluluğuyla çeşitli alanlarda mesleki yeterliklere sahip bireyler yetiştiren eğitim ağırlıklı bir üniversite olmaktır.' misyonunu ve değerlerini desteklemektedir. Bu vizyon, üniversitenin misyonunu genişleterek, üniversitenin eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uluslararası düzeyde rekabetçi bir konuma ulaşmasını hedeflemektedir. Bu vizyon, üniversitenin gelecekteki hedeflerini de yansıtmaktadır. Üniversite, 2023-2028 Stratejik Planı'nda, 'Uluslararası düzeyde tanınan ve saygın bir üniversite olmak' hedefini belirlemiştir. Bu vizyon, üniversitenin bu hedefe ulaşmasına yardımcı olacaktır.Bu çerçevede, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi olarak, eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında uluslararası düzeyde rekabetçi, öncü ve saygın bir üniversite olma hedefimizi yineliyor bu hedefe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Üniversitemizin misyonunu ve değerlerini destekleyen bu vizyon, gelecekteki hedeflerimize ulaşmamıza rehberlik edecektir" ifadelerini kullandı.