Ruma Ve Kocaeli Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzaladı 

Ruma Ve Kocaeli Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzaladı 

Üniversite ve sanayi arasındaki uyumun artırılması asıl amaç

Ruma Ve Kocaeli Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzaladı 

Türkiye sanayinin atar damarlarından Kocaeli’de konumlanan Koruma Klor Alkali ve Kocaeli Üniversitesi, akademik bilgi birikimi ve bilimsel çalışmaların sanayi ile buluşmasında köprü görevi görecek önemli bir iş birliğine imza attı. Koruma Şirketler Grubu ve Koruma Klor Alkali Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk tarafından imzalanan protokol; bilimsel ve teknolojik araştırmalar ile eğitime yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesinden laboratuvar, test ve karakterizasyon alt yapılarının karşılıklı kullanımı, üniversite öğrencilerine Koruma şirketlerinde staj ve uygulamalı eğitim fırsatlarının sunulması, ortak projeler geliştirilmesi ile akademik danışmanlığa kadar birçok alanda iş birliğini kapsıyor. Koruma Klor Alkali ve Kocaeli Üniversitesi, birlikte ulusal ve uluslararası fon programları destekli projeler de yapacak. Bu sayede yeni teknoloji ve ürün patentleri alınabilecek. Üniversite ve sanayi arasındaki uyumun artırılması, ülke ekonomisine yeni teknolojiler ve katma değeri yüksek ürünler olarak dönecek. 

Koruma Klor Alkali Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Türkiye ekonomisinin yüksek katma değerli üretim ve ihracatla hedeflerine ulaşabileceğinin altını çizerek Kocaeli Üniversitesi ile yaptıkları iş birliğinin Ar-Ge ve teknoloji gelişimine katkı sağlamak anlamında çok önemli bir adım olduğunu belirtti. “Ülkemizin en önemli sorunlarından biri de sanayi ile akademi arasındaki bağın yeterince güçlü olmaması” diyen Vefa İbrahim Aracı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayinin ve üniversitelerin bilgi birikimleri ile proje geliştirme yeteneklerinin ortak projelerde bir araya gelmesi ve iletişimin güçlendirilmesi gerekiyor. Türkiye sanayi ve ihracatının kronik hale gelmiş yapısal sorunlarından biri olan yeni teknolojiler ve katma değerli ürünler geliştirilmesinin önündeki tüm engelleri kaldırmak zorundayız. Kimya sanayimiz, hammadde ve ara malında yüksek oranda ithalata bağımlı bir sektör. Koruma Şirketler Grubu olarak bunların ülkemizde yerli olarak üretilmesine büyük önem veriyor ve bu amaçla yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Katma değer artışı sağlayacak Ar-Ge çalışmaları ve teknolojilere öncelik veriyoruz. Tüm bu çalışmalar cari açığının kapanması ve ithalata harcanan dövizin ülkemizde kalması anlamına geliyor”. 

Koruma Klor Alkali Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, günümüzde dijitalleşme, sürdürülebilir üretim teknolojileri, yeşil dönüşüm gibi kavramların etkin olmasıyla birlikte sanayinin de ihtiyaçlarının değiştiği ve üniversite-sanayi iş birliğinin daha da önemli hale geldiğine vurgu yaparak, “Koruma Klor Alkali olarak akademik dünyadaki başarıları ile her geçen gün yerini daha da sağlamlaştıran Kocaeli Üniversitesi ile örnek bir iş birliğine imza attık. Üniversitemizin öğretim üyeleri ve araştırmacılarının çok değerli bilimsel birikimlerinin sanayiye kazandırılması ve ortak projeler gerçekleştirilmesi mümkün olacak. Üniversite-sanayi iş birliğinde öncü olacak projelerin hayata geçirileceğine inanıyoruz. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin eğitimlerine de tüm imkanlarımızla destek olacağız. Her iki kurum için de hayırlı olmasını diliyor, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’e de ileri vizyonu ve destekleri için teşekkür ediyorum” diye konuştu.