Tohum Dağıtımı ile Çiftçimizin Yanındayız

Tohum Dağıtımı ile Çiftçimizin Yanındayız

İlimizde bitkisel üretimi artırmak için İl Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Bakanlığımız tarafından finans edilen ‘’ Denizli İlinde Su Kısıtlaması Yapılacak İlçelerde Sertifikalı Hububat Tohumluğu…

Bakanlığımızca aynı projeye ilave olarak kasım ayında 52 ton buğday tohumluğunun daha tahsis edilmesi ile projeye katılan 484 üreticiye toplamda 152 ton tohumluk dağıtımı gerçekleştirilmiş ve 7.500 dekarlık alanda sertifikalı makarnalık buğday üretimi desteklenmiştir. 

 Bu proje ile 2021-2022 yılında su kısıtlaması yapılan bölgede tahıl üretiminin ve kalitesinin yükseltilmesinin yanı sıra uzun yıllar ayçiçeği üretiminde büyük ekonomik kayıplara neden olan canavar otu ile bulaşık toprakların hububat ile münavebe edilmesi planlanmıştır. Protein kalitesi yüksek olan çeşitlerin bölgede yaygın üretimi ile pazarlanmasına da olumlu yansıyacağı düşünülmektedir.