Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı

Üç Aylar ve Regaib Kandili Mesajı

Bünyesinde Recep, Şaban ve Ramazan aylarına barındıran rahmet, bereket ve mağfiret zamanı olan mübarek üç aylara girmiş bulunmaktayız.

Manevi hayatımıza bir müjde, ferahlık huzur vesilesi olan bu zaman diliminin bütün dünyada cari olan salgın hastalığın ve salgın tedbirlerin yanı sıra belirsizliğin kaygının  ve ölüme hazır olamamanın ruhumuzu, gönlümüzü daraltıp bunalttığı günlerde “Allah varsa gam ve kederin yok olduğu,  Allah'a güvenip, sığınıldığında, rahmet ve merhamet kapılarının açık olmasının verdiği güvenle, Allah yolunda ram olmaya vesile olacak davranışlara bizleri ulaştırmasını Cenabı Haktan dileyerek, Rabbimize şükretmenin bir fırsatı olarak değerlendirmeye, bizleri muvaffak kılmasını, yine Cenab-ı Allah'tan niyaz ederiz.

Üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının, bizlere emanet olarak verilen, sınırlı ve hesaba tâbi olan hayatımızı, manen gözden geçirmeye, kusurlu davranışlarımızı tamir etmeye, manevi hayır ve her neşeye ermeye, günahlarımızdan arınmaya, manen bizi yükseltecek olan hayır ve  hasenatlarımızı arttırmaya,  Allah Resul’ünün “Allah'ım bizlere Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır” duasına nail olmaya ulaştırmasını Yüce Allah'tan temenni ediyoruz.

 Her zaman  bizler için hayatı sorgulama vesilesi ve yegane rehberimiz Kur’an-ı Kerim ile hemhal olma fırsatı sunan feyzi, bereketi ve ikramı bol olan kutlu zaman dilimlerimizden mübarek Regaib gecesini, 3 Şubat 2022 Perşembe gecesi idrak edeceğiz.

Regaib; “Elde edilmek istenen büyük armağan, kendisine rağbet edilen” anlamına gelmektedir. Bu gece, inananların kurtuluşa ermesi, manevi dinginliğe ulaşması için bir başlangıçtır. Zira bu zaman diliminde kulluk çok daha bir coşku ve bilinçle yaşanır. Allah (c.c.)’ın varlığı ve üzerimizdeki lütuf, izzet ve ikramı daha derinden hissedilir. Regaib Gecesi , Allah Rasulü (s.a.v.)’in; “Beş gece var ki; o gecelerde yapılan dualar geri dönmez” diye bizlere adeta bir lütuf olarak ikram ettiği gecelerin de başlangıcıdır. Susuzluktan çoraklaşmış, adeta kurumuş topraklar için yağmur ne ise; ibadetsizlikten pusulasını şaşırmış, kasvete bürünmüş, pas tutmuş kalpler için de bu gece öyledir. Akıllı ve uyanık Müslüman, salgın döneminin maddi ve manevi tahribatının ve manevi yozlaşmasının, ruhumuzda oluşturduğu derin kaygı ve korkuları bertaraf etmesi adına bu ay ve geceleri ganimete dönüştürmeli, Rabbimize sığınmalı, dünyanın faniliği hakikatini, daldığı dünya meşgalesinden sıyrılarak hatırlamalı, tam bir teslimiyet göstererek kulluğunun gereklerini yerine getirme cihetine gitmelidir. Nice tanıdık dost ve insanımızı bu salgında ebedi aleme yolcu ettiğimizi, kaçınılmaz hakikatin bize de bir gün geleceğini, bunun her faninin akıbeti olduğunu unutmamalı ve ebedi aleme hazırlık için Üç Aylar ve tüm zamanları en iyi şekilde değerlendirmelidir.

Gelin! Sözlerimizi, Rabbimiz’in “Duanız olmasa ne diye size değer vereyim” diye bizleri teşvik buyurduğu bir tazarru ve niyaz ile bitirelim.

“Ülkemizde ve tüm dünyada yaşayan mümin kardeşlerimiz için Recep ve Şaban ayını mübarek kıl ve bizlere Ramazan ayına, huzurla, bereketle ve sükûnla ulaşmayı nasip eyle!

 “Allah’ım! Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altında tutan salgın afetinden bizleri, halkımızı ve tüm insanlığı  emin ve muhafaza eyle. Salgında vefat eden tüm kardeşlerimize rahmet eyle. Dünyanın dört bir yanında ve mazlum coğrafyalarda hayatta kalma mücadelesi veren mazlumlara, biçarelere, yetimlere yardım eyleyip bizleri de onlara kol kanat gerenlerden eyle. Şu kış günlerinde bizler sıcacık evlerimizde otururken karlar altında kalıp, çöken çadır evlerde yaşamak mecburiyetinde bırakılan kardeşlerimizin içinde bulundukları durumu anlayabilmeyi ve onlara yardım elimizi uzatabilmeyi bizlere nasip eyle. Ülkemiz ve mazlumlar adına zalimlere, terör şebekelerine karşı canla başla mücadele eden kahraman ve şanlı ordumuzu, polisimizi ve güvenlik güçlerimizi her tür bela, terör ve afetlerden emin ve muhafaza eyle. Kendilerine merhametinle muamele eyle. Ruhlarını şad, makamlarını âli eyle. Ülkemiz üzerinde çirkin emelleri olan, bizleri bölüp parçalamak isteyen hainlere, teröristlere ve terör destekçilerine fırsat verme. Ailelerine bizlere ve tüm ülkemize sabır, metanet ve sağlık ihsan eyle. Bu toprakları bize vatan kılan tüm şühedâmıza rahmet eyle…”

Bu gecenin Denizli’miz, ülkemiz ve bütün İslam aleminin salgından kurtulmasına ve sıkıntılarımızın giderilmesine vesile olmasını, Ensar vasfı taşıyan milletimizin, ülkemiz içinde ve sınırlarımızda çadır kentlerde yaşayan muhacirlere kol kanat gerebilmesini, birlik, beraberlik, huzur ve kardeşliğimizin daha güçlü olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.